Autortiesību aizsardzība patērētāju tirgū

Ar autortiesībām saprot jebkura autora personisko tiesību kopumu – gan nemantisko, gan mantisko, šīs tiesības ir vērstas uz autora radītu intelektuālo darbu un izpaužas tā materiālajā formā. Latvijā autora tiesības tiek noteiktas saskaņā ar Autortiesību likumu. Šī likuma pats svarīgākais uzdevums ir pasargāt individuālā autora autordarbu pret tā neatļautu un nesankcionētu lietošanu. Tātad skaidrs ir tas, ka autortiesības ir tās, kas pieder autoram un sava darba radītājam, sākot no tā brīža, kad darbs ir faktiski radīts.

Autors vai autora tiesību pārņēmējs var savas tiesības uz konkrēto darbu apliecināt ar speciālu, tā saucamo, autortiesību aizsardzības zīmi. Šī zīme ļoti bieži manāma uz preču iepakojumiem, grāmatās, mūzikas izdevumiem un tamlīdzīgi, tā sevī ietver trīs lietas. Pirmā no tām ir aizsardzības zīmes grafiskais attēlojums, kas ir burts “c, kurš ir apvilts ar aplītī, tam seko autortiesību objekta vārds vai nosaukumus un paša autordarba pirmā publicējuma gada skaitlis. Piemēram, tas varētu izskatīties šādi – © “Jāņa Rozes izdevniecība”, 2011.

Gadījumos, ja kāds no interesentiem vēlas izmantot autora darbu, ar autoru par viņa darba izmantošanu ir jāslēdz licences līgums, par ko autors saņem attiecīgā līgumā paredzēto un noteikto atlīdzības maksu. Un jāievēro ir arī tas, ka autortiesības uz autordarbiem ir ne tikai autoram, bet arī viņa noteiktajiem mantiniekiem. Jā, tās ir iespējams mantot gan ar sastādītu un parakstītu mantojuma līgumu, autora testamentu vai likumā noteiktā mantošanas ceļā. Interesanti, ka Latvijā autortiesības uz autordarbu tiek saglabātas vēl septiņdesmit gadus pēc autora miršanas.

Ja esi autors, tad tev ir iespēja savu autordarbu tiesību aizsardzību nodot kompetentām organizācijām – arī Latvijā ir šāda organizācija pilnajā nosaukumā – Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, jeb īsākā rakstībā – AKKA/LAA. Šī organizācija ir, tā saucamā, multi-repertuāra autortiesību organizācija, jo tā spēj pārstāvēt gan vizuālos, audiovizuālos, muzikālos darbus, gan arī dramatiskos un literāros autordarbus. Uz doto brīdi AKKA/LAA jau pārstāv vairāk nekā 4000 dažādu latviešu autoru mantiskās tiesības, kā arī vairāk nekā 4 miljonus ārvalstu izpildītāju un autoru mantiskās tiesības.

Tomēr ir arī tādi autordarbi, kuri netiek aizsargāti ar autortiesībām un to likuma noteikumiem. Likums Latvijā brīvi ļauj izmantot visiem valsts iedzīvotājiem un citu valstu interesentiem sekojošus darbus:

– visus valstī esošos normatīvos un administratīvos aktus;

– mūsu valsts par oficiālajiem atzītos simbolus un zīmes, piemēram, valsts un pilsētu karogus, ģērboņus, himnas un tamlīdzīgi;

– visus likumus un tiesu spriedumus;

– informāciju, kas tiek sniegta par dažādiem faktiem, notikumiem un dienas jaunumiem, kas ir izskanējuši plašsaziņas līdzekļos, tādos kā prese, radio, internetā, televīzijā, sociālajos ziņu tīklos. Šādus darbus ir atļauts izmantot tālākiem informatīviem mērķiem, šajā gadījumā ir jālieto atsauces uz oriģinālo darbu un materiāliem;

– drīkst reproducēt dažādus publiskotos darbus un šādu darbu citātus, ja tas tiek darīts zinātniskos vai pētnieciskos nolūkos;

– drīkst pārpublicēt un pārraidīt politiskas runas, aicinājumus un ziņojumus, kas ir izteiktas publiski;

– drīkst fiksēt un publiskot fotogrāfijās valstī notiekošos aktuālos notikumus;

– raidorganizācijām ir atļauts raidīt darbus, kas redzami un/vai dzirdami kļuvuši tieši aktuālo notikumu gaitas sakarā;

– dažādus darbus drīkst izmantot izglītības un pētniecības mērķiem, šajos gadījumos obligāti ir jāmin gan izmantotā darba nosaukums, gan arī tā autors (populāri dažādos skolas un universitātes darbos);

– dažādus darbus drīkst reproducēt, tā lai tos būtu iespējams izmantot redzes vai dzirdes invalīdiem;

– kā arī dažādus darbus tāpat drīkst reproducēt, ja tas paredzēts tiesvedības mērķiem.