Kā atgriezt preci ārzemju interneta veikalam?

Pateicoties Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, visi Latvijas tiesību akti aktuālajā patērētāju tiesību aizsardzības sfērā ir precīzi pielāgoti visām Eiropas Savienības prasībām. Noteikumi par preces atgriešanu ir vienādi gan Latvijas tirgotāju interneta veikaliem, gan arī pasūtot preces no veikaliem, kas bāzēti citās Eiropas Savienības valstīs. Tātad preces vai pakalpojuma pārdevējam ir pienākums veikt piegādi 30 dienu laikā kopš brīža, kad prece vai pakalpojums ir pasūtīt. Un, atgriežot preci atpakaļ pārdevējam, pircējam ir jāapmaksā tikai preces atgriešanas izsūtīšanas samaksa. Ja izvēlētā prece vai pakalpojums ir iegādāta Eiropas Savienībā reģistrētā interneta vietnē, pircējs drīkst izmantot savas tiesības preci vai pakalpojumu atgriezt 14 dienu laikā no tā iegādes brīža, saņemot atpakaļ par preci samaksāto naudu.

Gadījumos, kad sešu mēnešu laika periodā ir konstatēts, ka iegādātā prece izrādījusies brāķis, pircējam ir visas tiesības pieprasīt, lai minēto brāķēto preci tirgotājs samaina vai salabo, vai arī atgriež samaksāto naudu. Vispareizākais veids, kā risināt strīdu par neatbilstošu preci, ir vispirms vērsties pie preces pārdevēja un mēģināt mutiski atrisināt radušos situāciju. Ja tomēr interneta veikals pircēja sūdzības ignorē vai arī nepiekrīt viedoklim par preces nepilnībām, tad pircējam pie minētā tirgotāja jāvēršas jau ar rakstisku iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz tirgotāja juridisko adresi. Ja pēc izsūtītās rakstiskas sūdzības interneta veikals problēmu turpina nerisināt vai arī vienkārši nesniedz nekādu atbildi uz pircēja nosūtīto sūdzību, būs jāvēršas pēc palīdzības šajā iestādē – Eiropas Patērētāju informēšanas centrs, šis centrs atrodas Latvijā (ECC Latvia). ECC Latvia var sniegt konsultācijas pircējam jebkurā gadījumā, kurā izvērsies strīds ar preces tirgotāju jebkurā citā Eiropas Savienības valstī.

Kā ar gadījumiem, kad preces tirgotāja interneta veikals reģistrēts jau ārpus Eiropas Savienības robežām? Šajos gadījumos, diemžēl, vietējie patērētāju tiesību aizsardzības centri nebūs kompetenti sniegt palīdzību pircējam lietas atrisinājumā. Ieteicams sūdzības iesniegt jau starptautiskā līmenī tam izveidotajā tiešsaistes strīdu risināšanas interneta tīklā – econsumer.gov (tas gan gadījumos, ja konkrētā valsts ir iesaistīta šajā projektā).

Papildus ir jāatceras, ka sūdzību vai krāpšanas gadījumos, kad iesaistīts nevis komersants, bet gan konkrēta privātpersona, kura ir apkrāpusi interneta pircēju, tad ar iesniegumu ir jāvēršas savas valsts policijā. Arī gadījumos, ja šī persona – krāpnieks, ir dzīvojošs ārzemēs.

Nesen tika izveidota Eiropas Komisijas interneta vietne, kas darbojas kā platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē internetā. Platformas galvenais mērķis ir dot patērētājiem un tirgotājiem vienotu piekļuves punktu, kurā spētu panākt strīdu izšķiršanu ārpus tiesas sienām. Platforma paredzēta tieši strīdiem, kas ir saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi interneta vidē. Kā tā darbojas? Ja prece ir izrādījies brāķis, šī platforma dod iespēju pircējam iesniegt sūdzību, lai konkrēto strīdu varētu izskatīt alternatīvs izskatītājs tieši tajā valstī, kur tirgotājs ir reģistrēts. Tomēr jāmin, ka pati platforma pati par sevi strīdus nerisinās, tā nosūtīs ziņu strīdā iesaistītajam tirgotājam par to, ka pircējs ir iesniedzis sūdzību. Papildus šai inovatīvajai platformai turpinās darboties arī ikvienā Eiropas Savienības valstī izveidotie kontaktpunkti, piemēram, Latvijā šāda kontaktpunkta funkcijas jau pilda Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia). Ir noteikts, ka saziņa ar minētajiem kontaktpunktiem norisināsies rakstiskā veidā. Tomēr tas neizslēdz gadījumus, kad patērētājam rodoties nepieciešamībai, viņš drīkstēs klātienē apmeklēt Eiropas Patērētāju informēšanas centru. ES patērētāju kontaktpunktu pats galvenais uzdevums ir sniegt visa veida palīdzību abām pusēm, ja tāda būs nepieciešama. It īpaši gadījumos, kad strīdu izšķirt, izmantojot platformu, nebūs iespējams.