Kā izvērtēt preču un pakalpojumu drošumu?

Mūsdienās patērētāji ir spējīgi objektīvi izvērtēt preces kvalitāti, iespējamos defektus, realizācijas termiņus un citus būtisku aspektus, taču tikai retais vērtē arī preču drošumu. Preču drošumu izvērtēt ir mazliet sarežģītāk, jo ir gūti uzreiz saprast, vai prece būs droša lietošanai vai nē, neizvērtējot neskaitāmi daudz potenciālo situāciju, tomēr Eiropas Savienības direktīva kreditos247.es nosaka to, kādai ir jābūt drošai precei. Ikvienam patērētājam vajadzētu būt informētam par to, kas ir preču drošība un kā to izvērtēt pirms preces iegādes.

Drošas preces ir tās, kas normālos lietošanas apstākļos, nerada nekādu vai rada minimālu apdraudējumu personai, kas to lieto, personas mantai vai apkārtējai videi. Tātad, ja prece tiek uzstādīta, lietota vai jebkādā veidā ekspluatēta pēc tai paredzētajiem ekspluatācijas nosacījumiem, tā nedrīkst nodarīt nekādu kaitējumu. Ja tas tiek nodarīts, preces ražotājam par to jāuzņemas pilna atbildība gan par fizisko gan morālo kaitējumu. Tas, protams, neattiecas uz gadījumiem, kad preces tiek lietotas neparedzētiem mērķiem. Piemēram, ja iegādāsieties uztura bagātinātāju un lietosiet to pēc instrukcijas, ražotājam ir jānodrošina preces drošums, proti tas, ka jūsu veselībai netiks nodarīts nekāds kaitējums, bet ja lietosiet to, neievērojot, lietošanas instrukciju, jūs pats būsiet atbildīgs par izraisītajām sekām. Tāpat ir jāievēro arī precēm mērķauditorija. Piemēram, ja bērns lietos gludekli un sevi apdedzinās, tā nebūs ražotāja, bet patērētāja vaina, jo patērētājs to būs nodevis neatbilstošai personai.

Lai labāk izprastu, kura prece ir droša un kura nav, ir izvirzīti divi galvenie preču drošuma kritēriji – preces atbilstība speciālo normatīvo aktu prasībām un preces atbilstība nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem. Katrai precei ir noteiktas normatīvo aktu prasības. Specifiskām precēm, kurām tādu nav, ir jāvadās pēc Eiropas standartu drošības prasībām. Tas nozīmē, ka katrai precei ir drošības standarti, ar kuriem patērētājs var rēķināties.

Tātad, vērtējot preces drošumu, ir jāņem vērā tādi aspekti kā preces raksturojums, preces uzbūve, sastāvs haga clic aquí, iepakojums un uzstādīšana/lietošanas instrukcijas. Ir jāpievērš uzmanība tam, lai prece būtu droša visādā ziņā. Ja pamanāt kaut ko aizdomīgu kādā no minētajiem aspektiem, vai arī jums trūkst informācijas, lai izvērtētu preces drošumu, to nevajadzētu iegādāties.

Ir jāsaprot, ka daudzas preces tomēr ir bīstamas pašas par sevi. Piemēram, nav iespējams iegādāties žurku indi, kas būtu veselībai nekaitīga. Tādos gadījumos ir jāpievērš ļoti liela uzmanība brīdinājumiem, marķējumiem un papildus norādījumiem. Visām bīstamām precēm ir jābūt ar tādiem apzīmētām, citādāk netiek ievērotas drošības prasības. Tāpat arī reklāmā nedīkt būt norādīta maldinoša informācija par drošumu. Piemēram, ja reklāmā tiek rādīts, kā persona ar ķīmisku līdzekli, bez gumijas cimdiem, tīra kādu objektu, ražotājam ir jānodrošina, ka ari patērētāji to varēs darīt, nenodarot sev kaitējumu.

Īpaša uzmanība preču drošumam ir jāpievērš tad, ja preces ir paredzētas mazāk spējīgiem cilvēkiem vai dzīvniekiem. Tipisks piemērs ir preces bērniem. Bērni preces nelieto tāpat kā pieaugušie. Viņi nespēj izvērtēt, kas ir droši un kas nav, tāpēc iegādājoties preces bērniem, noteikti jāpievērš uzmanība tam, lai ražotājs būtu norādījis, ka tās ir atbilstošas konkrēta vecuma bērniem un precēm būtu brīdinājumi, ja tās tomēr var nodarīt kādu kaitējumu.

Preces drošums ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, kam jāpievērš uzmanība, veicot jebkuru pirkumu. Protams, pat apzinoties, kādai vajadzētu būt drošai precei, ir grūti objektīvi izvērtēt tās drošumu, jo situācijas var būt ļoti dažādas, tomēr ir jāpievērš uzmanība tam, lai precei būti skaidri saprotama uzstādīšanas/lietošanas instrukcija, brīdinājumi par bīstamību un norādījumi par atbilstošo mērķauditoriju.