Kas ir patērētāju strīdu alternatīva izšķiršana?

Pēc definīcijas ar Patērētāju strīdu alternatīva izšķiršanu (saīsinājumā – PSAI) apzīmē dažādu veidu mehānismus, kurus var izmantot patērētāju un tirgotāju strīdu risināšanā, neiesaistot šajā procesā tiesu sistēmu vai dažādas valsts institūcijas. Šāds alternatīvs veids strīdu izšķiršanā var būt ļoti vienkāršs, laiku taupošs un lēts paņēmiens, kādā veidā ārpus tiesas sēdes var izšķirt strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem. Jebkurā šādā strīdā tieši patērētājs tiek uzskatīts par vājāko un neaizsargāto no iesaistītajām pusēm, gan patērētāja finansiālās iespējas, gan arī jebkādi citi resursi, lai efektīvi risinātu strīdus nav pat mazliet salīdzināmi ar iespējām, kādas ir tirgotājam un komersantam. Viens no galvenajiem iemesliem, kas parasti spēj atturēt patērētāju strīdu risināt vispārējā tiesā, parasti ir tas, ka iegādātā prece ir bijusi ļoti lēta un nav vērts cīnīties par pārdesmit eiro un vēl tā dēļ patērēt tik daudz sava laika. Šāda strīdu alternatīva izšķiršana tika ieviesta, kā patērētajam daudz piemērotāks un draudzīgāks strīdu risināšanas veids, kā arī tāpēc, lai globāli varētu līdzsvarot abu līguma slēdzēju pušu iespējas risināt uzsāktās domstarpības.

Patērētāju strīdu alternatīvās izšķiršanas process Eiropas Savienības ietvaros var tikt organizēts vairākos dažādos veidos, piemēram, var izvēlēties šādas alternatīvas – samierinātājs, vidutājs, tiesībsargs, mediācija, šķīrējtiesnesis, sūdzību izskatīšanas komiteja, aizstāvības asociācija un citas.

Lai spētu nodrošināt strīdu alternatīvās izšķiršanas iespēju vienlīdzību, 2013. gadā visā Eiropas Savienībā stājās spēkā Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (Direktīva par PSAI), kas Eiropas Savienības dalībvalstīm savos normatīvajos aktos obligāti bija jāievieš līdz 2015. gada vidum. Tātad šobrīd šī direktīva ir jau spēkā visās dalībvalstīs. Direktīva par PSAI nosaka, ka ES dalībvalstu pienākumos ietilps nodrošināt to, lai patērētāju strīdus, kuros tieši ir iesaistīts attiecīgās valsts tirgotājs, drīkst iesniegt savu vēlmi pēc atbilstošas strīdu alternatīvās izskatīšanas par to atbildīgai atbilstošai vienībai. Līdz ar Direktīvas par PSAI stāšanos spēkā visās ES valstīs tiek nodrošināts, ka šādas procedūras ir iespēja izmantot pilnīgi visos tirgus sektoros. Pats svarīgākais ir tas, ka strīdu alternatīvās izšķiršanas atbilstošā vienība ir absolūti neitrāla struktūra (vai nu tā ir institūcija vai, piemēram, fiziska persona), tā ir izveidota ar mērķi darboties ilgstoši un atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Neitrālās struktūras mērķis ir izšķirt radušos strīdus starp tirgotājiem un pircējiem ārpus tiesas zāles, izmantojot kādu no pieejamajām strīdu alternatīvās izšķiršanas procedūrām. Piemēram, savest kopā strīdā iesaistītās abas puses un censties panākt izlīgumu. Struktūra var arī ierosināt vai noteikt piemērotu risinājumu.

Iespēja iesniegt strīdus Strīdu alternatīvās izšķiršanas vienībām ir tad, ja tirgotājs veic savu uzņēmējdarbību kādā no Eiropas Savienības valstīm, arī patērētājs ir Eiropas Savienības iedzīvotājs un pats strīds ir saistīts ar pušu līgumsaistībām, attiecoties gan uz tiešsaistes līgumiem, gan arī uz bezsaistes līgumiem, ja šīs līgumsaistības izriet no pārdošanas līguma un/vai pakalpojumu līguma visās ekonomikas nozarēs bez izņēmuma. Katras dalībvalsts pienākums ir izveidot saraksts ar šādām strīdu izšķiršanas vienībām, kas atbilst Direktīvas par PSAI kvalitātes kritērijiem un ir izvietotas dažādos valsts reģionos.

Gadījumā, ja strīds izceļas, ir ļoti svarīgi, lai patērētājam būtu maksimāli ātri un viegli noteikt, kuru no visām PSAI vienību kompetencē tieši ir izskatīt viņa specifisko sūdzību. Ar PSAI vienības palīdzību patērētājs var arī noskaidrot, vai tirgotājs, ar kuru viņam izcēlies strīds, labprāt piedalīsies strīdu alternatīvā izšķiršanas procedūrā.