Kas ir preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības?

Daudzi patērētāji nemaz īsti nepārzina savas tiesības. Piemēram daudziem ir maldīgs priekšstats par to, kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot. Lai patērētāji varētu aizstāvēt savas intereses un būtu pasargāti no nevēlamu pirkumu izdarīšanas snabblån, skaidrojam, kas īsti ir attiekuma tiesības un uz kādiem gadījumiem tās ir attiecināmas.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā laika periodā vienpusēji atteikties no noslēgtā pirkšanas/pārdošanas darījuma (slēgt līgumu), nesniedzot nekādus paskaidrojumus vai pamatojumus un nemaksājot soda procentus vai zaudējuma atlīdzību. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības divos gadījumos – lai atteiktos no darījuma, kas slēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas vai arī lai atteiktos no distances līguma. Vienkāršāk sakot, attiekuma tiesības var izmantot tad, ja prece ir iegādāta vai nu kādā neoficiālā tirdzniecības vietā, piemēram, prezentācijas laikā, patērētāja dzīvesvietā, vai arī oficiālā, attālinātā tirdzniecības vietā, kā piemēram, preču katalogs vai interneta veikals.

Atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas, ja tirgotājs ir patērētājam sniedzis informāciju par atteikuma nosacījumiem. Tā kā var būt dažādas situācijas, likumā ir atrunāti vairāki gadījumi. Piemēram, ja prece ir pasūtīta, tad termiņš ir 14 dienas no preces piegādes brīža, ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, kas pienāk atsevišķos termiņos, tad 14 dienas no brīža, kad tiek piegādāta pēdējā prece, ja ir paredzēta regulāra preču piegāde, tad 14 dienas no pirmās preces piegādes brīža. Ja pakalpojuma sniedzējs nav informējis patērētāju par atteikuma nosacījumiem un nav izsniedzis atteikuma veidlapu, atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1 gads, vai 14 dienas no brīža, kad tirgotājs izsniedz atteikuma veidlapu.

Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, viņam konkrētajā termiņā jānosūta pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapa vai izziņa par atteikuma tiesību izmantošanu. Veidlapai vai izziņai nav noteikta vienota oficiāla forma, taču tajā jābūt iekļautai tādai informācijai kā dati par pakalpojuma sniedzēj, paziņojuma teksts, preces saņemšanas datums, dati par patērētāju, veidlapas aizpildīšanas datums un atteikuma tiesību izmantotāja paraksts.

Ļoti svarīgi ir zināt to, ka patērētājam ir jāvar pierādīt fakts, ka viņš ir pieprasījis atteikuma tiesības, proti nosūtījis šo veidlapu vai izziņu. Piemēram, ja pakalpojuma sniedzējs apgalvo, ka nav saņēmis nekādu informāciju no patērētāja un patērētājs to never pierādīt, taisnība ir pakalpojuma sniedzēja pusē. Lai no šādas situācija izvairītos ir jānodrošinās ar pierādījumiem un jāpieprasa atbilde no pakalpojuma sniedzēja par pietiekuma saņemšanu. Tad patērētājs varēs zināt laicīgi sākt interesēties par to, vai viņa prasības tiks apmierinātas vai nē.

14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas patērētājam ir jāapņemas atgriezt tirgotājam saņemtās preces, bet tirgotājam ir jāatgriež pietērētāja nauda. Patērētājam nav jāsedz nekādi zaudējumi, ja prece ir izmantota atbilstoši lietošanas nosacījumiem, taču ja prece ir tikusi bojāta nepareizas lietošanas dēļ, patērētajam var nākties segt summu par bojājumu labošanu, vai arī paskalojuma sniedzējs var atteikties atgriezt naudu par preci. Par piegādes izdevumiem parasti maksā patērētājs, taču atteikuma nosacījumos var būt atrunāti arī citi varianti.

Šī ir informācija privatlån, kuru pavisam noteikti vajadzētu zināt ikvienam patērētājam, kurš iepērkas internetā vai slēdz citus distances līgumus. Tas dos iespēju izvairīties no dažādām problēmām un patērgātājam nebūs jāmaksā par preci, kura viņam nav vajadzīga vai ir iegādāta kļūdas pēc. Esiet piesardzīgi un pārziniet savas tiesības.