Kur vērsties, aizstāvot savas patērētāja tiesības

Latvijā, tieši tāpat kā jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ikvienam no tās iedzīvotājam ir tiesības pēc tam, kad ir iegādātas preces un/vai pakalpojumi, izvirzīt tirgotājam savas pretenzijas par minētās preces un/vai pakalpojuma neatbilstošu stāvokli saskaņā ar pirkšanas līguma noteikumiem. Šīs prasības ir tiesības izvirzīt divu gadu laikā no preču iegādes brīža, pakalpojuma saņemšanas brīža. Par līgumu šeit kalpo sekojošais – pircējam veicot pirkumu tiek noslēgts tā pirkšanas līgums, par šī darījuma apliecinošu dokuments kalpo preces pirkuma čeks, kvīts vai rēķins. Ja pircējs ir konstatējis, ka viņa nopirktā prece ir uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem, tad viņam ir absolūtas tiesības tirgotājam izvirzīt atbilstošu pretenziju. Savukārt, tirgotāja vai ražotāja tiešais pienākums ir nodrošināt jebkuras tā pārdotās preces un/vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, nodrošinot, lai minētā prece būtu bez defektiem un to būtu iespējams izmantot tai paredzētajam mērķim. Tomēr ne pret visu var izvirzīt pretenzijas, lai to tomēr varētu izdarīt, preces defekts nevar būt defekts nedrīkst būt maznozīmīgs un tas nedrīkst būt radies, ja pircējs to ir nepareizi lietojis. nepareizas lietošanas rezultātā. Pirmo sešu mēnešu periodā, konstatējot preces defektus, ir iespējams izvirzīt prasību samazināt preces cenu, atmaksājot starpību, lūgt bez samaksas novērst preces neatbilstību un defektus vai arī pilnībā atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja tos nepieciešams veikt. Var arī lūgt tirgotāju apmainīt preci pret atbilstoši tādu pašu vai līdzvērtīgu preci no tirgotāja piedāvājuma klāsta. Ir tiesības arī pilnībā atcelt pirkuma līgumu, saņemot atmaksu naudā par preci.

Ja vēlaties izteikt savas pretenzijas tirgotājam vai ražotājam pēc sešu mēnešu perioda, tad būs iespējams to veikt šīm prasībām – bez samaksas novērst preces neatbilstību un defektus vai arī pilnībā atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja tos nepieciešams veikt; apmainīt nopirkto preci pret atbilstoši tādu pašu vai līdzvērtīgu preci no tirgotāja piedāvājuma klāsta. Diemžēl, pēc sešu mēnešu perioda patērētājam vairs nav iespējas saņemt pilnu, simtprocentīgu atmaksu par samaksāto preci, jo šāda prece skaitās jau kā nolietota. Tiek speciāli aprēķināts preces nolietojums, par kura vērtību tad arī tiek samazināta atgrieztās preces pirmreizējā cena un vērtība. Lai aprēķinātu šādu preces nolietojumu, tirgotājs vai ražotājs piesaka no abām pusēm neatkarīgu ekspertīzi vai arī pusēm ir iespējams vienoties par preces nolietojuma vērtību. Ja tiek pasūtīta ekspertīze, tās izmaksas ir jāsedz tirgotājam.

Lai praktiski veiktu soļus pretenziju izteikšanai, patērētājam ir vajadzīgs uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, tirgotājam vai ražotājam, no kura neapmierinošā prece tika iegādāta. Iesniegumā ir jāapraksta konstatētā preces problēmu un jāpievieno čeka, līguma, kvīts, rēķina kopija, tā apliecinās, ka pirkums ir veikts un ir veikts pie konkrētā pārdevēja. Pēc iesnieguma saņemšanas tirgotājam ir jāsniedz atbilde uz iesniegumu 10 kalendāro dienu laikā. Ja dažādu apstākļu dēļ atbilde netiek saņemta, tad patērētājam ir viss tiesības vērsties ar sūdzību par tirgotāju Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Šeit iesniegumu jau varēs iesniegt elektroniski, sīki aprakstot radušos problēmu un pievienojot iesniegumam skanētus visus dokumentus, kas saistīti ar šo gadījumu – čeka, līguma, kvīts, rēķina kopiju, iesniegumu, kurš tika nosūtīts tirgotājam ar izteiktajām pretenzijām, tirgotāja atbilde, ja tāda tika saņemta. Elektroniskie dokumenti atbilstoši valstī esošajiem noteikumiem ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieki atbildi patērētājam uz viņa iesniegto iesniegumu sniegs viena mēneša laikā.