Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

No šīs organizācijas mājas lapas pateretajs.lv varam uzzināt par tās vēsturi, mērķiem un uzdevumiem. Kas tad īsti ir Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, kam tā ir domāta un kā tā veidojusies? Jau zināms, ka deviņdesmito gadu beigās, strauji attīstoties Latvijas tirgus ekonomikai, tika izveidota jauna veida sabiedriska organizācija, kuras galvenais mērķis bija patērētāju tiesību aizsardzība. 1998. gada otrajā pusē darbību Latvijā uzsāka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tam 1999. gada martā sekoja nākamais posms, kad dažādas nevalstiskās patērētāju organizācijas tika apvienotas un gala rezultātā no tām tika izveidota vienota Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju (saīsinājumā – LPIAA). Šī asociācija, papildus Patērētāju tiesību aizsardzības centram, darbojās ar mērķi attīstīt tieši nevalstisko patērētāju kustību. Tās mērķis bija arī koordinēt visu patērētāju aizsardzības sabiedrisko organizāciju tīklu valstī. 1999. gadā šīs asociācijas darbību uzsākt bija iespējams pateicoties Ziemeļu Ministru Padomes (angliski – “Nordic Council of Ministers”) piešķirtajam finansiālajam atbalstam, kas tika piešķirts projekta ar nosaukumu „Brīvprātīgo nevalstisko patērētāju organizāciju iedibināšana Latvijā” ietvaros un šī projekta realizācijai. Līdz ar asociācijas dibināšanu, tā sev nosprauda galvenos darbības virzienus, proti, rūpēties par patērētāju tiesību aizstāvošo nevalstisko organizāciju tīkla paplašināšanu visā Latvijas teritorijā. Tam seko dažādi Latvijas sabiedrības izglītošanas pasākumi tieši patērētāju tiesību jomā, preču un pakalpojumu iegādē, iegādāto pakalpojumu izmantošanā un visam pāri – arī ar patērētāju darbību saistītā vides aizsardzībā. Vēl LPIAA labprāt pievēršas patērētāju politikas attīstīšanā un šīs politikas attīstības veicināšanā visā Latvijā, piedaloties ar padomiem un konsultācijām patērētāju sūdzību un visdažādāko priekšlikumu izskatīšanā.

Lai būtu maksimāli noderīga lielākam sabiedrības lokam, asociācija katru gadu organizē vairākus izglītojošus seminārus un apmācību kursus ne tikai Rīgā, bet arī dažādos Latvijas reģionos. Ar šo semināru palīdzību LPIAA vēlas iepazīstināt sabiedrību ar dažādiem patērētāju tiesību un patērētāju aizsardzības likumdošanu saistītiem jautājumiem, padomiem un priekšlikumiem. Regulāri tiek organizētas apmācības arī LPIAA reģionālo klubu pārstāvjiem, kas ir arī asociācijas biedri, lai spētu veicināt efektīgāku konsultēšanas un padomu došanas darbu valsts reģionos.

Vēl viens no asociācija regulāriem pienākumiem ir sniegt publikācijas un intervijas presē, informē visus patērētājus ar TV un radio pārraižu palīdzību. Gadījumos, kad kāda patērētāja tiesības ir tikušas pārkāptas vai arī neievērotas, asociācijas biedri dara visu iespējamo, lai nodrošinātu patērētājus ar juridiskām konsultācijām. LPIAA biedri uzskata, Eiropas Savienības mērogā patērētāju aizsardzība šobrīd varētu būt viena no svarīgākajām politikām visiem iedzīvotajiem, jo mēs katrs esam patērētājs burtiski katru dienu. Asociācija, pateicoties tās plaši izvērstajam patērētāju organizāciju tīklam visā valstī, var pārstāvēt Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības tieši sabiedrisko sektoru ar lielu godu. Piemēram, 2008. gadā LPIAA un asociācijas daudzo biedru organizācijas kopā saņēma 7200 patērētāju sūdzības, kuras tika arī izskatītas, kas ir vērā ņemams skaitlis. Visvairāk patērētāju sūdzības saņemtas īres un komunālo pakalpojumu jomā, vairāk kā 20 no visām sūdzībām. Vismazāk sūdzības saņemtas par aviopakalpojumiem – vien 0,5%.

Pašas asociācija darbs tiek regulēts un veikts saskaņā ar LPIAA Statūtiem, valstī pastāvošo likumu par Biedrībām un nodibinājumiem, kā arī pašu svarīgāko – Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Asociācijas sastāvā ir bagātīgs biedru skaits no visām Latvijas malām – Rīgas Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Jūrmalas Patērētāju atbalsta centrs, Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība „Aizstāvis”, Gulbenes Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Daugavpils Patērētāju tiesību aizstāvības biedrība, Jelgavas Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Ogres Patērētāju tiesību aizsardzības organizācija, Rēzeknes biedrība „Zaļais meridiāns”, Ventspils biedrība “Tautas kontrole” un Biedrība “Profesionāļu Solidaritātes biedrība”.