Mūsdienīga patērētāju politika Eiropas Savienībā

Viens no bonusiem esot Eiropas Savienības sastāvā ir tas, ka šī savienība rūpējas par to, lai tās dalībalstīs efektīvi strādātu mūsdienīga patērētāju politika. Kāda ir mūsdienīga patērētāju politika? Tāda, kas ar likumdošanas palīdzību spēj aizsargāt pircēju tiesības, palīdzot efektīvi un ātrā tempā risināt strīdus starp pircējiem un tirgotājiem. Kā piemēru var minēt, dažādas iespējas strīdus izšķirt arī alternatīvā ceļā un spēju vērsties Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centros sev tuvākajā pilsētā. Šāda politika rūpējas arī par to, lai patērētāju tiesības iet kopsolī ar sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām valstī. Jo īpaši mūsdienās – strauji augošo digitālo tehnoloģiju, finanšu pakalpojumu un enerģētikas jomās. Ne mazāk svarīgi ir garantēt jebkuras iegādātas preces drošumu, kas iegādāta vienotajā ES tirgū, nodrošina pircējiem iespēju veikt izvēli, pamatojoties uz precīzu, konsekventu un skaidru informāciju, it īpaši iepērkoties interneta vidē.

Atvērta Eiropas Savienības tirgus izveide patērētājiem nozīmē integrētu un efektīvu ES ekonomiku tās patērētājiem. Iespēja iegādāties preces un/vai pakalpojumus citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, esot drošiem, ka problēmu gadījumā viņu tiesības tiks ievērotas vienādā līmenī neatkarīgi no valsts.

Patērētāju interešu aizsardzība Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības politikas ietvaros, spēj garantēt augsta līmeņa drošību daudzās jomās visiem patērētājiem. Tiek ieviesti stingri drošības un drošuma standarti, kuri tiek attiecināmi daudzām preču grupām – kosmētiku, zālēm, rotaļlietām, elektroierīcēm, šķiltavām, personiskās aizsardzības aprīkojumam, pārtikas produktiem, personiskās aizsardzības mehānismiem, atpūtas izbraukumu kuģiem u.c. Pateicoties šiem it kā ļoti stingrajiem noteikumiem, preces ar vērā ņemamiem defektiem tiek atsauktas no tirgus un ražošanas. Katru gadu visā savienībā tiek saņemti vairāk nekā divi tūkstoši brīdinājumu par visdažādākajiem ražojumiem, kuri ir patērētājam nedroši, galvenokārt tās ir rotaļlietas, apģērbs un dažādi tekstilizstrādājumi ar toksiskām ķīmiskām vielām to sastāvā un tamlīdzīgi.

Eiropas Savienība domā kā aizsargāt patērētāju intereses arī plašākā nozīmē, rūpējoties par godīgu tirdzniecības praksi, izņemot no tirgus maldinošas reklāmas un tādu reklāmu, kas diskreditē vai va diskriminēt tirgotāja konkurentu zīmolus, izslēdz no tirgus konkurentu salīdzinošo reklāmu, regulē preču cenu norādes un marķējums, distances pārdošanu un tirdzniecību mājas apstākļos. Jāsaprot, ka līdz ar straujo attīstību finanšu pakalpojumu un interneta tirdzniecības sektorā, Eiropas Komisija ir noteica patērētājiem tiesības attiecībā uz naudas un preču aizņēmumiem un dažādiem kreditēšanas rīkiem. Eiropas Komisija ierosina arī pieņemt nepieciešamās vadlīnijas, kas definētu labu preču un pakalpojumu darījumu praksi internetā.

Daudzus no preču un pakalpojumu iegādes citās valstīs attur vairākas neskaidrības savu kā pircēju tiesību jautājumos, kā arī bailes saskarties ar pārlieku negodīgiem tirgotājiem valodas barjeras dēļ. Taču jaunie Eiropas Savienības noteikumi piedāvā visiem pircējiem vienādi spēcīgu aizsardzību, neatkarīgi no tā, kur atrodas iepirkšanās vieta — vietējā piemājas veikalā vai kādā citā no ES dalībvalstīm vai to tīmekļa vietnē.

No 2014. – 2020. gadam tiek pilnībā izstrādāta un pieņemta ES patērētāju aizsardzības programma visās dalībvalstīs, tās izmaksas gadā nav lielākas par pieciem eiro centiem uz vienu cilvēku. Bet tā garantē visā vienotajā tirgū piemērojamu patērētāju aizsardzības likumdošanu, patērētājiem sniedzot ļoti augstu juridiskās aizsardzības līmeni.

Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi, lai pircējiem būtu iespēja saņemt pilnu tiesisko aizsardzību. Lai to veicinātu ir nepieciešama vēl ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. Nav slēpjams fakts, ka dažādi tiesas procesi var būt ilgstoši un dārgi, jo īpaši citas valsts robežās. Tāpēc lai maksimāli sekmētu patērētāju strīdu izšķiršanu ārpus tiesas zālēm, ir izstrādāti jauni gan bezmaksas, gan pazeminātas maksas strīdu izšķiršanas rīki, tai skaitā, strīdu izšķiršanu tiešsaistē.