Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā

Latvijas valstij un tirgum attīstoties 1998. gadā Latvijas Ministru kabinets bija izlēmis izveidot Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas tika veidots uz toreiz darbībā esošā Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra principu bāzes. Pats jaunizveidotais Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savu darbību varēja pilnvērtīgi uzsākt jau 1998. gada 1. maijā. Kādi bija šī centra galvenie mērķi deviņdesmito gadu beigās? Centra pārziņā bija īstenot Latvijas patērētāju tiesību aizsardzību, un to paveikt tieši uzraugot preču tirdzniecību valstī, kā arī pakalpojumu sniegšanu. Centrs tāpat uzņēmās arī nodrošinot pircējus ar maksimāli daudz nepieciešamās informācijas šajā jomā, papildus palīdzot patērētājiem dažādu ar tirgotājiem radušos konfliktu risināšanas procesā.

Lielākās pārmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā piedzīvoja līdz ar valsts pievienošanos Eiropas Savienības sastāvam, kas notika 6 gadus pēc centra darbības uzsākšanas – 2004. gada 1. maijā. Dalība Eiropas Savienībā būtiski ietekmēja arī vietējo patērētāju tiesību aizsardzību, tāpat pozitīvi uzlabojumi tika veikti tirgus uzraudzībā, preču drošības nodrošinājumā, kā arī būtiskas izmaiņas ieviestas tiesību atbilstības novērtēšanas politikā un šīs jomas likumdošanā Latvijā. Varētu teikt, ka esot Eiropas Savienības sastāvā esam tikuši pie jaunām iespējām dažādākai un piepildītākai starptautiskajai sadarbībai, ne tikai nodrošinot, bet arī ievērojami uzlabojot tobrīd aktuālo pircēju tiesību aizsardzību Latvijā.

Pēc savas darbības un esības pamatprincipa Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes organizācija. To ļoti rūpīgi pārrauga Ekonomikas ministrijas, kuras viens no uzdevumiem ir īstenot ar patērētāju tiesībām un interešu aizsardzību saistīto politiku valstī. Pati galvenā dokumentācija, uz kuras pamata tiek noteikta Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbība, nenoliedzami ir pats Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Papildus tam centra ikdienas darbību regulē arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra iekšējais nolikums.

Ja runājam par Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenajām funkcijām tad noteikti jāmin ir visa tirgus uzraudzība un arī kontrole tādās jomās kā: nepārtikas preces, kuras nokļūst tirdzniecībā un dažādu pakalpojumu sniegšanas sfērā. Šeit gan kā izņēmums ir, piemēram, medicīnas preces un sadzīvē lietojamās dažādas ķīmiskās vielas, kā arī ķīmiskie produkti, dažādas zāles, arī veterinārās, kosmētiskie līdzekļi un dzīvnieku kopšanas līdzekļi, izņēmums tātad ir arī farmaceitiskie un veterinārajā farmācijā izmantojamie produkti. Centra ikdienas darbos ietilpst visi par pircēju tiesību pārkāpumiem saņemtie iesniegumu un to rūpīga izskatīšana, lai būtu maksimāli produktīvi palīdzības sniegšanā visiem patērētājiem viņu strīdu risināšanā ar negodīgiem tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Šī procesa ietvaros ir nepieciešams organizēt patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbu, arī kā viena no Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenajām funkcijām. Tieši tāpat, kā juridiskas palīdzības sniegšana iespēju robežās patērētājiem viņu tiesību jautājumos.

Centram jārūpējas ne tikai par pašiem pircējiem, bet arī par tiesību ievērošanu visos pircēju un pārdevēju līgumu projektos un pašos līgumos, ko pircēji mēdz slēgt ar pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem vai ražotājiem. Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā centrs seko līdzi, lai pārdevējs, pakalpojuma sniedzējs vai ražotājs spētu izmainīt vai pārtraukt pildīt līgums noteiktos noteikumus, ja, piemēram, minētajā dokumentā ir konstatēti neskaidri vai negodīgi un netaisnīgi punkti. Mazāk zināms ir tas, ka centrs piedalās arī pārtikas un nepārtikas preču mēra un svara precīza mēra noteikšanā, uzraugot arī pareizu pirkuma samaksas aprēķināšanu. Pie šī uzdevuma klāt nāk arī tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstības uzraudzīšana, atbilstoši visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā atrodams Rīgā, Brīvības ielā 55.