Svarīgākais par preču garantijām

Par normālu un biežu parādību mūsdienās ir novērojams, ka līdz ar preces iegādi mēs saņemam tai arī papildus garantiju. Taču bieži vien ikdienas sadzīvē mēs piešķiram vārdam “garantija / pikalaina” pavisam citu nozīmi, kāda tā paredzēta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Diemžēl tas bieži vien beidzas ar to, ka mēs pat nemēģinām pilnībā izmantot visas savas likumā paredzētās tiesības. Tāpēc mazliet par svarīgāko, ko vērts zināt par preču garantijām.

Jau pieminētajā likumā ir noteikts, ka līdz ar preces un/vai pakalpojuma iegādāšanos mēs kā pircējs iegūstam reālas tiesības 2 gadu laika periodā no pirkuma dienas pieteikt pretenzijas tirgotājam par tā preces un/vai pakalpojuma neatbilstību pirkšanas/ pārdošanas/ pikavippi ilman luottotietoja līguma noteikumiem. Un ko daudzi nezina, šīs tiesības tiek iegūtas pat tādā gadījumā, ja pats tirgotājs nav uzskatījis par vajadzīgu mūs par to informēt, vai, piemēram, ir norādījis, ka mums ir šādas tiesības uz īsāku laiku, nekā likumā paredzētajiem diviem gadiem.

Cik gan bieži nav praksē gadījies, ka uz pircēja jautājumu: “Cik ilgi ir garantija šiem ziemas zābakiem?” tirgotājs atbild, ka viena sezona vai viens gads. Un izrādās, ka neatkarīgi no šīs atbildes, man netiek izslēgtas tiesības pieteikt pretenzijas visu divu gadu laikā, kā likumā ir paredzēts. Vienīgais, par ko man ir jāparūpējas, lai es saglabātu darījumu apliecinošs dokumentu, par ko tiek uzskatīts pirkuma (kases) čeks, bankas maksājuma uzdevums vai arī stingrās uzskaites kvītis. Tāpēc vienmēr ir vērts atvēlēt vietu kādā atvilktnē, kur glabāt visus ar pirkumiem saistītos darījumu apliecinošos dokumentus.

Vēl svarīgi zināt, ka garantija precei vai pakalpojumam ir jādod rakstveidā, kā arī tai ir jābūt pieejamai pircējam pirms preces iegādes veikšanas vai pakalpojuma saņemšanas. Garantijas noteikumos ļoti skaidri ir jābūt norādītiem nosacījumiem par prasījuma pieteikšanu attiecībā uz pašu garantiju. Jānorāda arī garantijas termiņš, firmas nosaukums jeb garantijas devēja nosaukums un adrese. Painteresēties par ražotāja, pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja produktiem piešķirtajām garantijām noteikti vajadzētu pirms to iegādes. Patiesībā, jums ir šādas tiesības pieprasīt, lai tirgotājs ļauj iepazīties ar izvēlētās preces garantijas dokumentiem pirms tās iegādes.

Ir maza nianse, kuru ir svarīgi zināt par garantiju. Proti, to nevar pieprasīt. Jā, tieši tā, garantija ir tirgotāja, ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja brīvprātīgs solījums. Te arī rodas gadījumi, kad identiskām precēm dažādās tirdzniecības vietās var būt dažādi nosacījumi to garantijai.

Tikai rakstveida garantija ir apliecinājums starp pusēm, ka prece un/vai pakalpojums, kurš tiek iegādāts, vai to sastāvdaļa, noteiktu eksistences laiku varēs saglabāt tās lietošanas īpašības, drošību un izpildījumu. Ar tirgotājs nāk pretī pircējam un uzņemas papildus saistības, kas patiesībā nemaz nav paredzētas minētajā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vai arī kādos citos normatīvajos aktos šajā sakarā.

Tātad par garantiju pirms preces iegādes pie tirgotāja ir svarīgi noskaidrot, vai precei vispār tiek dota garantija, kurš tieši būs šīs garantijas devējs un kāds būs tās termiņš, nosacījumi un apjoms.

Un atcerieties, ka garantija likuma priekšā ir saistoša tikai šīs garantijas devējam. Tās piešķiršana precei pašos pamatos ir brīvprātīga tirgotāja un ražotāja izvēle. Taču neatkarīgi, vai tevis nopirktajai precei ir vai nav garantija, tev kā patērētājam saglabājās tiesības 2 gadu laikā iesniegt sūdzību preces tirgotājam vai ražotājam par tās atgriešanu, ja šī prece neatbilst visiem noslēgtā līguma noteikumiem, tai atklājies kāds defekts, nepilnības vai arī prece nepilda tai noteiktās funkcijas.