Tiesības atdot atpakaļ veikalā nopirkto preci

Ir saprotams, ka preces ar garantiju, ir iespējams nodot atpakaļ veikalā līdz pat garantijas termiņa beigām, ja precei atklāti ražošanas defekti vai pareizas lietošanas gadījumā radušies kādi bojājumi, bet kā ir ar precēm bez garantijas un, vai veikalam ir pienākums pieņemt atpakaļ arī preces, kurām defektu nav, bet kuras pircējs pats ir iegādājies kļūdaini? Skaidrosim sīkāk, kad un kādos apstākļos patērētājam ir tiesības atgriezt preci tirgotājam, ja tai nav īpaši piemērota garantija un prestamos en linea.

Likums nosaka, ka preces ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai tirgotāja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma kvalitāti jeb atbilstību līguma noteikumiem. Pērkot preces vai pakalpojumus līgums slēgts netiek, taču šādās situācijās līgumu aizstāj pirkuma čeks vai kvīts par darījumu. Tā kā čekā netiek norādīts, kādām prasībām preci vai pakalpojumam jāatbilst, tas tiek atrunāts likumā. Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka pircējam ir tiesības atgriezt tirgotājam vai ražotājam preci vai pakalpojumu sekojošās situācijās:

  • Prece neatbilst normatīvajiem aktiem. Katrai precei vai pakalpojumam ir izvirzīti ražošanas standarti. Ja prece vai pakalpojums neatbilst šīm prasībām t.i. tai nepiemīt īpašības kādas parasti piemīt šāda veida precēm un pakalpojumiem, kā arī prestamos personales. Vienkāršāk sakot, ja precei ir ražošanas defekts, kas radies nejaušības dēļ vai apzinātas nolaidības dēļ, pircējs var preci atgriezt atpakaļ.
  • Prece nespēj pildīt savu pamata mērķi. Ja prece, nespēj pienācīgā kvalitātē izpildīt savu pamata mērķi, kam tā ir paredzēta, pircējs to var atgriezt. Mērķa izpildes kvalitāte gan ir stiepjams jēdziens, līdz ar to, šis ir visai diskutabls jautājums, kurā reti kāda no pusēm ir gatava piekāpties.
  • Prece nav tāda kā norādīta ekspozīcijā vai paraugā. Precēm veikalā parasti tiek izlikti paraugi, lai patērētājs varētu izvērtēt preces atbilstību savām vajadzībām. Ja prece, kas ir iegādāta ir atšķirīga no tās pašas preces parauga, tirgotājam ir jāatgriež nauda.
  • Ja prece iegādāta kļūdaini pēc pārdevēja ieteikuma. Ja pārdevējs patērētājam kļūdaini aprakstījis preci, tās mērķus un iespējas, kas beigās izrādās neatbilstošas patērētāja vajadzībām, naudu ir jāatgriež.
  • Prece ir viltota un tiek uzdota par cita ražotāja preci.
  • Prece nav pienācīgi iesaiņota, kā rezultātā tai radušies bojājumi transportēšanas procesā. Tirgotājam vai ražotājam ir pienākums parūpēties ne vien par pašu preci, bet arī tās pienācīgu iesaiņojumu un drošu transportēšanu. Šajā gadījumā gan jāņem vērā arī patērētāja paša dalība transportēšanas procesā, proti, cik rūpīgi viņš ir apgājies ar preci.
    Ja prece ir bīstama lietošanai un nav piedomāts par preces drošumu, atbilstoši konkrētās preces izvirzītajiem normatīvajiem aktiem.

Visos minētajos gadījumos preci ir iespējams atgriezt ražotājam vai tirgotājam divu gadu laikā no preces iegādes brīža. Tātad, ja defekts, viltojums vai jebkāda cita minētā neatbilstība tiek atklāta divu gadu laikā, ir iespējams pieprasīt tirgotājam apmainīt preci pret citu, atbilstošu preci, arī tad, ja nav izsniegta atsevišķa garantija vai prestamos sin buro. Ja neatbilstība tiek atklāta sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, patērētājam ir tiesības izvēlētais, vai viņš vēlas saņemt citu preci, samaksāto naudu, preces cenas samazinājumu vai preces labošanu, lai tā atbilstu nosacījumiem. La pierādītu preces neatbilstību, tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt preces ekspertīzi, lai tiktu pierādīta neatbilstības esamība un ražotāja vai tirgotāja atbildība.

Ja prece ir iegādāta patērētāja paša kļūdas pēc, piemēram, iegādāts nepareizs izmērs, krāsa utt., tirgotājam vai ražotājam nav pienākums atgriezt pircējam samaksāto naudu vai apmainīt preci, tomēr bieži vien tirgotāji izrāda pretimnākšanu un piedāvā preces apmaiņu pret līdzīgu preci 14 dienu laikā no preces iegādes brīža, ja preces nav tikusi lietota un patērētāja vainas dēļ tai nav radušies kādi defekti.